Dizajn i inovacija

Naši dizajneri Roca Design Centre surađuje s najprestižnijim arhitektima i dizajnerima na razvoju naših proizvoda

Inovacija Kao referentna točka u inovaciji, nastojimo ponuditi veći broj boljih rješenja za kupaonske površine

Galleries Koncept izgrađen na vrijednostima dizajna, inovacije i održivosti