Politikom zaštite podataka

Politikom zaštite podataka

Podaci navedeni u ovom obrascu obradit će Roca Croatia čiji su podaci za kontakt prikazani u nastavku:
Naziv poduzeća: Roca Croatia d.d.
Adresa: Industrijska 1, Zaprešićн
Tel.: +3851 3350 813/814/830/831
E-pošta: gdpr@roca.net

Navedeni će se podaci obrađivati u svrhu obrade i upravljanja zahtjeva koje možete podnijeti putem naše internetske stranice i, ako na to pristanete, za slanje marketinških obavijesti koje bi vas mogle zanimati. Pravna osnova za obradu podataka jest pružanje tražene usluge, dok je za marketinške obavijesti to vaša privola.

Dobivanje navedenih podataka potpuno je neophodno za pružanje traženih usluga. U protivnom ne bi bilo moguće uspostaviti vaš odnos kao kupca društva Roca. Nasuprot tome, podaci koji se odnose na prijenos elektroničkih marketinških obavijesti nisu neophodni za održavanje navedenog ugovornog odnosa. Neće se donositi automatske odluke o istom, a obrada će se odvijati unutar Europske unije. Pristup podacima imat će samo one treće strane kojima je Roca Croatia zakonski obvezna pružiti podatke, kao i ona društva kojima je povjereno obavljanje usluga unutarnjeg upravljanja društvom.

Osobni se podaci obrađuju samo tijekom razdoblja u kojemu je to potrebno, korisno i važno i u svakom slučaju tijekom zakonski propisanoga razdoblja nakon isteka ugovornog odnosa. Nakon završetka odnosa, podaci će se čuvati isključivo u svrhe, i na razdoblje koje je nužno za ispunjavanje važećih zakonskih obveza i bit će propisno blokirani. Točnije, bit će blokirani tijekom razdoblja od najviše pet godina nakon prestanka ugovornog odnosa.

Prema uvjetima navedenima u važećim zakonima, možete ostvariti prava na pristup, ispravljanje ili brisanje, a isto tako možete zatražiti da se obrada vaših podataka ograniči, uložiti prigovor na njihovu obradu, zatražiti prenosivost svojih podataka ili povući svoju privolu, slanjem elektroničke pošte na gdpr@roca.net . Isto tako, možete podnijeti odštetni zahtjev španjolskoj Agenciji za zaštitu podataka (AEPD) ili agenciji zemlje koja je u pitanju.

Pravna napomena