Kultura Inovacija

Inovacije vođene iskustvom ukorijenjene su u DNK tvrtke Roca. Koordinirana od strane Globalnog inovacijskog centra u Barceloni, inovacija je transverzalna funkcija u cijeloj Grupi, s opsegom koji pokriva proizvod, proces i poslovanje.

Globalni inovacijski centar njeguje kulturu inovacija u cijeloj tvrtki i osigurava predviđanje potreba planeta na kojem živimo, društva kojeg smo dio i ljudi koji u konačnici koriste naše proizvode.

Grupin položaj predvodnika u tehnologiji, proizvodnji i komercijalizaciji cjelovitih kupaonskih rješenja pokreću:

EDUKACIJSKI CENTRI KOJI PREDVODE RAZVOJ TEHNOLOGIJE U SVOJIM PODRUČJIMA

ROCA CENTRI ZA DIZAJN I KORPORATIVNI MARKETING KOJI SURAĐUJU S VANJSKIM KREATIVCIMA

ROCA GROUP VENTURES KOJE IDENTIFICIRAJU I ULAŽU U START-UP PROIZVODE I USLUGE

ROCA GALERIJE KOJE SLUŽE KAO PLATFORME ZA DIJALOG I RAZMJENU ZNANJA

TIMOVI ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU KOJI RAZVIJAJU NOVA RJEŠENJA ZA PROCESE I POSLOVANJE

ODJEL ZA ODRŽIVOST KOJI POTIČE I VODI INOVATIVNO RAZMIŠLJANJE